Politica de confidentialitate

1.    Ce este GDPR?
GDPR reprezinta Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor). GDRP a fost publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L119/4 mai 2016, a intrat în vigoare la 25 mai 2016 și va fi aplicabil din 25 mai 2018 la nivelul întregii Uniuni Europene. GDPR contine un set de reguli menite să ofere cetățenilor mai mult control asupra datelor care sunt de natură să îi identifice.


2.    Cine este operatorul datelor cu caracter personal?
ROBYBUBBLE S.R.L., persoană juridică română, cu sediul în Craiova, bld. Stirbei-Voda, nr.25, bl.A1, sc.1, ap.58, jud. Dolj, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J16/393/2013, cod unic de înregistrare/cod TVA RO31325126 este operatorul datelor cu caracter personal.
Contact: 0743.007.700, aparateelectrocasnice@yahoo.ro


3.    Scopul colectării
Datele cu caracter personal se referă la: nume, prenume, adresă, număr de telefon, adresă de e-mail, adresă IP și colectarea acestora se face cu acordul expres al persoanei.
Colectăm date cu caracter personal în următoarele scopuri:
-    realizarea procesului de înregitrare pe site: în acest proces, se utilizează datele personale ale clientului (nume și prenume, adresă, număr de telefon, adresă de e-mail) pentru crearea unui profil de client;
-    procesarea și livrarea comenzilor: folosim datele personale pentru procesarea și livrarea comenzilor, facturare, precum și pentru transmiterea prin e-mail a notificărilor cu privire la statusul comenzii;
-    oferirea de asistență: informații, reclamații și garanții ale produselor, asistență tehnică prin telefon, e-mail sau prin intermediul rețelelor sociale;
-    prevenirea eventualelor pierderi și respectarea termenilor și condițiilor.


4.    Comunicarea datelor către terți
Datele cu caracter personal pe care le colectăm sunt furnizate către:
-    instituții administrative care solicită aceste date, în conformitate cu normele fiscale, de protecție a muncii, de siguranță socială sau orice altă reglementare;
-    parteneri contractuali care respectă prevederile GDPR, respectiv serviciile de curierat pentru livrarea optimă a comenzilor, serviciile de marketing, serviciile de hosting, personalul însărcinat cu mentenanța sistemului de gestiune;


5.    Drepturile persoanelor vizate:
-    dreptul la informare: dreptul de a solicita informații cu privire la colectarea și stocarea datelor cu caracter personal;
-    dreptul la transfer: dreptul de a obține o copie a datelor personale furnizate de către persoana în cauză, pe care societatea le prelucrează prin mijloace automatizate;
-    dreptul la rectificare:  dreptul de a solicita rectificarea și completarea, dacă este cazul, a datelor cu caracter personal. În cazul unui client înregistrat, acesta își poate modifica datele din contul de client;
-    dreptul la limitare: dreptul de a solicita limitarea prelucrării datelor strict la procesul vânzării (confirmare comandă, realizare factură și expediere colet);
-    dreptul la ștergere: posibilitatea de a solicita, în orice moment, ștergerea datelor atunci când folosirea acestora nu mai corespunde scopurilor inițiale;
-    dreptul la obiect: dreptul de a nu fi supus unor decizii bazate strict pe procesarea automatizată a datelor, spre exemplu elaborarea unui profil care poate afecta persoana în cauză;
-    dreptul la pseudonimizarea sau anonimizarea datelor: măsuri de securitate ce restrâng legătura dintre datele personale ale unui utilizator și identitatea sa (prin pseudonimizare, datele de identificare ale unei persoane sunt înlocuite cu un pseudonim, iar prin anonimizare, acestea sunt ascunse). Pseudonimizarea permite re-identificarea utilizatorului, pe când anonimizarea datelor este un proces ireversibil;
-    dreptul de a depune o reclamație: posibilitatea reclamării procesării incorecte a datelor, caz în care se contactează societatea, și, în caz de nesoluționare, dreptul de a vă adresa autorităților competente. 

6.    Cât timp se păstrează datele?
Societatea va păstra datele colectate pe o perioadă de timp considerată rezonabilă, în vederea răspunderii la întrebările adresate, a rezolvării problemelor și a îndeplinirii cerințelor legislației în vigoare.